چشم انداز

توسعه مدیریت آرون­ تدبیر با اتکا به مدیران با تجربه خود در گروه شرکت­ های صنعتی ­مشفق و همچنین همراهی مدیران خوش­ نام و با­سابقه در تمامی بازار­ها و نهاد­های مالی سرمایه ­گذاری نماید تا در آتی بتواند به ­عنوان یک شرکت گروه­ مالی و یا تنوع خدمات سرمایه­ گذاری­های ایفای نقش نماید.به همین منظور آرون­ تدبیر در گام نخست خود نسبت به سرمایه­ گذاری­ های مستقیم درچند بازارمالی نمود و شرایط اخذ مجوزات به جهت ثبت شرکت­های نهاد­ مالی را فراهم آورده است.

امید است به یاری خداوند منان این مسیر باهمراهی و همدلی تمامی مدیران خوش نام و باتجربه محقق گردد.