سرمایه گذاری مستقیم

طبق تجربه بدست­ آمده در سرمایه­ گذاری بروی تیم ­های استارت­ آپی و با توجه به تیم توانمند آرون­ تدبیر در خصوص ارزیابی و ارزش­ گذاری تیم­ های استارت ­آپی ، آرون­ تدبیر در حال بررسی و سرمایه­ گذاری مستقیم در این حوزه می­ باشد.