“زاگرس” یک واحد MTO احداث می کند

مدیرعامل شرکت پتروشیمی زاگرس گفت: پتروشیمی زاگرس با ظرفیت ۳.۳ میلیون تن در سال بررسی‌های لازم را در این خصوص انجام داده و در آینده‌ای نزدیک موافقت اصولی در منطقه صنایع انرژی بر پارسیان جهت احداث یک واحد MTO صورت می‌گیرد تا بتوانیم به سمت تبدیل متانول به محصولات پلیمری برویم.متن اصلی