تصمیمات آنی، اعتماد دوباره متولدشده در بازار سرمایه را خاکستر می‌کند

بورس به‌عنوان بازار سرمایه رسمی ایران، تجلی فعل و انفعالات اقتصادی و سیاسی است. از بالا و پایین رفتن نرخ برابری ارز تا کاهش و افزایش میزان رشد اقتصادی کشور، همه و همه اثر خود را بر مولفه‌ها و شاخص‌های بورس اوراق بهادار می‌گذارند.متن اصلی