“تپسی” جلوی درب فرابورس / دقیقه شماری برای عرضه اولیه اولین استارتاپ در بازار سرمایه