“تپسی” جلوی درب فرابورس / دقیقه شماری برای عرضه اولیه اولین استارتاپ در بازار سرمایه

به طور معمول ، بازار سرمایه در حدود قیمت ۷۰ درصدی ارزش ذاتی ، به خرید یک سهم علاقه نشان می دهد .متن اصلی