استراتژی مالی

استراتژی مالی (Financial Strategy) در یک سازمان اساساً مربوط به تهیه و استفاده از وجوه است. هدف اصلی

اطمینان از تأمین کافی و منظم بودجه‌ای است که نیازهای فعلی و آینده شرکت را برآورده می‌کند. استراتژی مالی

با حوزه هایی مانند منابع مالی، تجزیه و تحلیل ساختار هزینه، تخمین پتانسیل سود، توابع حسابداری و غیره سروکار دارد. به طور خلاصه، تجزیه و تحلیل مالی به دسترس بودن منابع، کاربردها و مدیریت وجوه اطلاق می‌شود. این مهم بر همسویی مدیریت مالی با اهداف شرکتی و تجاری یک سازمان برای دستیابی به مزیت استراتژیک متمرکز است. به گفته توماس ویلن و دیوید هونگر (بزرگان حوزه مدیریت): «آنچه که پیامدهای مالی در راستای گزینه‌های استراتژیک در سطح سازمان و تجارت را بررسی می‌کند، استراتژی مالی نام دارد. این مهم بهترین اقدامات مالی را مشخص می‌کند. همچنین می‌تواند از طریق هزینه کمتر و توانایی انعطاف‌پذیر در جذب سرمایه برای حمایت از استراتژی تجاری، مزیت رقابتی فراهم کند. استراتژی مالی معمولاً سعی در به حداکثر رساندن ارزش مالی یک شرکت دارد.