سرمایه گذاری استارت آپی

آرون­ تدبیر به پشتوانه سابقه مدیریتی مدیران خود در گروه شرکت­ های مشفق و به واسطه کمیته سرمایه­ گذاری با هدف

سرمایه­ گذاری درحوزه استارت ­آپ­ ها و با هدف ورود پول هوشمند (SMART MONEY)  می­تواند ارزش افزوده مناسبی برای

تیم های پر­پتانسیل ایجاد نماید. از جمله سرمایه ­گذاری موفق خود می­ توان به اولین پلتفرم B2B درایران به اسم ویترین­­ نت

اشاره نمود.